Warty niespełna 30 tys. euro respirator uzupełnił wyposażenie Pododdziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

- Nowy respirator będzie przez nas wykorzystywany do wewnątrzszpitalnego transportu pacjentów wymagających takiego zaopatrzenia – wyjaśnia kierujący pododdziałem dr Jarosław Bugajski.

- Dotychczas nie dysponowaliśmy urządzeniem mobilnym, z którego moglibyśmy korzystać, transportując pacjentów między oddziałem a pododdziałem czy do Pracowni Hemodynamiki, ulokowanej na poziomie minus jeden szpitala – dodaje dr Bugajski.

Respirator jest darowizną od opolskiej firmy Examion.

Zygmunt Smykalla, prezes polskiej spółki, mówił podczas spotkania w USK, że jako dostawca urządzeń medycznych chce tą darowizną wesprzeć szpital w czasie nasilonej, z powodu epidemii koronawirusa, pracy.

- Mając siedzibę na Opolszczyźnie, chcemy pomagać placówkom ochrony zdrowia w naszym regionie - podkreślił Zygmunt Smykalla.

Dariusz Madera, dyrektor generalny USK, ocenił, że mobilne urządzenia są niezwykle przydatne właśnie do transportu pacjentów między rozlokowanymi na różnych poziomach oddziałami ostrozabiegowymi a na przykład Blokiem Operacyjnym czy Zakładem Diagnostyki Obrazowej.

– Cieszymy się z takiej propozycji i dziękujemy darczyńcy oraz Opolskiej Izbie Gospodarczej – skomentował dyrektor Madera.

Henryk Galwas, prezes OIG, zauważył, że jedną z ról samorządu gospodarczego jest zachęcanie do podejmowania przez firmy członkowskie działań świadczących o społecznej odpowiedzialności biznesu.


Źródło: Uniwersytecki Szpitala Kliniczny w Opolu