W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. W dokumencie znalazły się m.in. zapisy mówiące o łagodzeniu bólu, jednolitej edukacji przedporodowej, a także obowiązku diagnozowania depresji u przyszłych mam. Nowe standardy dużą wagę przywiązują do edukacji kobiet w zakresie karmienia naturalnego.

Jak informował resort zdrowia, standardy przygotował Zespół powołany przez Ministra Zdrowia, z udziałem Konsultantów Krajowych w dziedzinie perinatologii, położnictwa i ginekologii, neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii, pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego, dyrektorów podmiotów leczniczych, przedstawicieli stowarzyszeń oraz fundacji działających w opiece okołoporodowej.

Rozporządzenie można zobaczyć tutaj.