W dniu 28.09.2015r. został otwarty Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze oraz zlokalizowaniu kilku jednostek w jednym budynku, poprawi się nie tylko standard leczenia, ale i dostęp do świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pediatrii. W nowej siedzibie docelowo zlokalizowanych będzie 28 Jednostek, które mają trzy zadania: leczenie najmłodszych pacjentów, rozwijanie medycyny i kształcenie nowych kadr medycznych.

Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zastąpi dotychczasowy dziecięcy szpital kliniczny WUM w Warszawie, który funkcjonował do tej pory w dwóch lokalizacjach: przy ul. Marszałkowskiej i Działdowskiej. Budynki starego szpitala posłużą uczelni do rozszerzenia bazy dydaktycznej.

Wartość inwestycji to 557 mln zł, w tym ze środków budżetu państwa ok. 550,8 mln zł.


Źródło: mz.gov.pl