Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł uczestniczył w uroczystości otwarcia pracowni rezonansu magnetycznego Szpitala Powiatowego w Przasnyszu. Zakup rezonansu oraz adaptacja pomieszczeń, przeznaczonych do obsługi nabytego sprzętu pokryte zostały ze środków budżetu państwa oraz środków własnych powiatu. Zakończenie prac, których całkowita wartość wyniosła 3,16 mln zł, nastąpiło 30 grudnia 2019 r.

W trakcie uroczystości Wojewoda podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, podkreślając dobrą współpracę między rządem a samorządem. Określił rezonans jako jedno najważniejszych narzędzi służących w badaniach diagnostycznych, które zapewni mieszkańcom odpowiednią opiekę medyczną.

Na zakończenie uroczystości Wojewoda wpisał się do księgi pamiątkowej, w której napisał: Bardzo się cieszę z sukcesu wyjątkowej sprawności rządu, samorządu i szpitala współpracujących dla dobra pacjentów subregionu. Szpital i mieszkańcy uzyskują dziś dostęp do nowoczesnego narzędzia diagnostyki medycznej.

Umowę na udzielenie dotacji w wysokości 1,5 mln zł ze środków budżetu państwa na zakup rezonansu oraz dostosowanie pomieszczeń, Wojewoda Konstanty Radziwiłł podpisał z władzami powiatu przasnyskiego, 12 grudnia 2019 roku.


Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki