Właściwa komunikacja z pacjentem, zwłaszcza pediatrycznym, odgrywa jedną z kluczowych ról w procesie terapeutycznym. Zmienia przebieg leczenia, wpływa na kondycję psychiczną dziecka oraz poziom współpracy pacjenta z personelem medycznym. Dlatego w sierpniu grupa lekarzy specjalistów i rezydentów z Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM rozpocznie szkolenie nacelowane na podniesienie umiejętności komunikacyjnych. Kurs „Komunikacja Przyjazna Pacjentom” przeprowadzi Fundacja K.I.D.S. oraz eksperci Pozytywnej Dyscypliny.

Szkolenie będzie się składać z dwóch etapów. Pierwszy z nich to 12 godzin warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem tzw. technik pozytywnej dyscypliny. Obejmie on także analizę potrzeb placówki. W drugim etapie zostaną przeprowadzone sesje mentoringowe: dwa i cztery miesiące po warsztatach. Na postawie kursu powstanie „Przewodnik pozytywnych relacji z małym/młodym pacjentem” zawierający procedury wsparcia, skrypty, rozwiązania służące wsparciu komunikacji z pacjentem. Powołana zostanie również grupa wsparcia działająca poprzez platformę Facebook.

Czym jest pozytywna dyscyplina?

Pozytywna dyscyplina to klasyczna metoda wychowawcza rozwijana od 1981 roku. Opiera się na szacunku i empatii, wspiera rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności u dzieci w każdym wieku. Najważniejszymi częściami składowymi pozytywnej dyscypliny są: wzajemny szacunek, rozumienie przekonania stojącego za zachowaniem, skuteczna komunikacja, rozumienie świata dziecka, dyscyplina, która uczy, koncentracja na rozwiązaniu a nie na karze, zachęta oraz założenie, że dzieci zachowują się lepiej, kiedy czują się lepiej.

Czego nauczą się pediatrzy?

Pediatrzy będą uczyć się m.in. o tym, czym jest pozytywne podejście, jak być jednocześnie uprzejmym i stanowczym, jak nazywać emocje i komunikować się empatycznie. Dowiedzą się również, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z zachowaniem dzieci przebywającymi w szpitalu, a także jak motywować i zachęcać małych pacjentów do współpracy.

Udział w projekcie „Komunikacja Przyjazna Pacjentom” to szereg korzyści, zarówno dla personelu oraz szpitala, jak i pacjentów i ich rodziców. Dzięki nabytym kompetencjom nasi lekarze usprawnią i przyśpieszą przeprowadzanie procedur medycznych, zniwelują poziom stresu wynikającego z nieefektywnej komunikacji. Mali pacjenci nie tylko będą się mniej denerwować w czasie pobytu w szpitalu, ale również zaczną lepiej współpracować z opiekującymi się nimi lekarzami i pielęgniarkami. U rodziców zaś, oprócz obniżonego stresu i lepszej współpracy, zwiększy się satysfakcja z opieki oraz zaufanie do kadry medycznej. Uczestnictwo naszej uczelni w projekcie pozwoli też na wykorzystanie zdobytych umiejętności oraz stworzonych narzędzi w nauczaniu studentów WUM.

Do kursu, oprócz Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM, przystąpią cztery inne placówki: Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, Szpital Dziecięcy im. Prof. dr med. Jana Bogdanowicza, Instytut Matki i Dziecka oraz Szpital Bielański w Warszawie. Szpital Kliniczny UCK WUM pełni rolę głównego koordynatora projektu. Głównym badaczem jest dr n. med. Monika Wanke-Rytt – dyrektor medyczny Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM, specjalista chorób dzieci z Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny