Polski Związek Niewidomych przygotował petycję do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia o wprowadzenie możliwości dopłat do świadczeń medycznych celem podniesienia ich jakości.

Spośród pacjentów, którzy mają skomplikowane wady wzroku i potrzebują lepszych, a więc i droższych soczewek, duża grupa osób byłaby gotowa dopłacić do standardowej operacji, by zamiast zwykłej soczewki, mieć wszczepioną lepszą. Niestety Polskie prawo tego zabrania.

Z tego też powodu Polski Związek Niewidomych zachęca do przyłączenia się do apelu o prawo pacjentów do skorzystania z rozwiązań medycznych podnoszących standard zabiegu, a nieobjętych finansowaniem NFZ, bez jednoczesnej utraty prawa do refundacji całego świadczenia.

Petycję można pobrać ze strony PZN - pzn.org.pl