Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponowiło swój apel do decydentów w Ministerstwach Zdrowia oraz Finansów o podniesienie stawki akcyzy na tradycyjne papierosy. „Epidemia palenia papierosów trwa od lat, zwłaszcza wśród młodzieży, i mimo wielu ostrzeżeń oraz prób ograniczenia jej zasięgu wyniki są zastraszające” - podkreślają lekarze.

Poniżej publikujemy pełen tekst apelu PNRL:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponawia swój apel do decydentów w Ministerstwach Zdrowia oraz Finansów o podniesienie stawki akcyzy na tradycyjne papierosy. Ze względu na kalendarium prac nad budżetem państwa na 2022 rok, a także kończącymi się pracami Forum Akcyzowego, Prezydium NRL przypomina o swoim Apelu Nr 3/21/P-VIII z dnia 25 lutego 2021 r. o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia palenia tytoniu, zwłaszcza wśród młodzieży. Ten zgubny nałóg rocznie zabija około 80. tysięcy ludzi w Polsce, tyle samo osób straciło dotychczas życie z powodu pandemii SARS-CoV-2.

Epidemia palenia papierosów trwa od lat, zwłaszcza wśród młodzieży, i mimo wielu ostrzeżeń oraz prób ograniczenia jej zasięgu wyniki są zastraszające. Zgodnie z badaniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny ponad 53% nieletnich swoje doświadczenia z nikotyną zaczyna od zwykłego papierosa, a szeroki dostęp do tych najtańszych tylko problem pogłębia.

Ostatnio bardzo niepokojące sygnały płyną także ze wspomnianego Forum Akcyzowego organizowanego przez Resort Finansów. Samorząd lekarski obawia się, że agresywne działania koncernów tytoniowych mogą doprowadzić do pozostawienia akcyzy na papierosy na niezmienionym poziomie. Należy przypomnieć, że ostatnia istotna podwyżka tego podatku o 40% miała miejsce w 2009 roku i pozwoliła zasilić budżet państwa kwotą rzędu 2,6 mld zł. Z doniesień medialnych wynika, że podobna kwota jest możliwa do uzyskania także aktualnie, poprzez podniesienie stawki akcyzy.

Należy zauważyć, że boleśnie doświadczona przez pandemię służba zdrowia ma ogromne potrzeby. Brakuje środków na szeroki zakres profilaktyki, która wsparta wysokimi stawkami akcyzy na tradycyjne papierosy mogłaby tę śmiertelną epidemię zahamować. Co więcej, rząd w walce z pandemią koronawirusa częściej niż kiedykolwiek podnosił temat profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza w wymiarze szczepień. To bardzo dobry czas by tę dyskusję rozszerzyć o tematy związane ze zwalczaniem palenia papierosów. To także idealny moment by w publicznej debacie szeroko poruszyć kwestię zagrożeń dla kolejnych pokoleń Polaków, tradycyjne, tanie papierosy są w tej sferze jednym z największych problemów.

Źródło: NIL