Łącznie ponad 600 tys. zł dofinansowania przyznał zarząd województwa podlaskiego trzem placówkom służby zdrowia z regionu. Dzięki dotacjom, białostocka Śniadecja zrealizuje duży projekt transgraniczny dotyczący opieki w chorobach onko-urologicznych. Pogotowie ratunkowe w Suwałkach zainwestuje w fotowoltaikę, z kolei łomżyńskie zakupi plecaki medyczne.

Blisko 411 tys. zł otrzyma Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Kwota ta ma stanowić wkład własny w projekcie transgranicznym realizowanym przez placówkę. Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie urologii onkologicznej.

Nowoczesny sprzęt i wyposażenie

W ramach projektu przewidziany jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, m.in. aparatu do badań urodynamicznych, aparatów ultrasonograficznych, aparatu rtg, mebli i wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz środków ochrony osobistej. Planowane są także konferencje, wizyty studyjne i akcje profilaktyczne.

– Zdecydowanie popieramy pozyskiwanie środków zewnętrznych przez nasze jednostki, a to jest doskonały przykład tego typu aktywności – podkreślał Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny za sektor zdrowia. – Bardzo nas cieszy rozwój placówek ochrony zdrowia. Dzięki takim inwestycjom mieszkańcy regionu zyskują profesjonalną opiekę tu, na miejscu.

Projekt realizowany jest we współpracy z Grodzieńską Kliniką Uniwersytecką. Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Białegostoku i Grodna poprzez ułatwienie dostępu do systemu opieki zdrowotnej w chorobach onko-urologicznych. Wartość projektu to ponad 5 mln zł.

Fotowoltaika na budynku pogotowia w Suwałkach

Dotację z budżetu zarząd przyznał także Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach. Blisko 197 tys. zł dofinansowania pozwoli placówce na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu swojej siedziby.

To projekt o charakterze ekologicznym, ale i ekonomicznym. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne pogotowia. Natomiast powstałe oszczędności finansowe mają być przeznaczone na poprawę jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Medyczne plecaki dla łomżyńskich ratowników

Z kolei plecaki medyczne wraz z ampularium (pokrowcami lub saszetkami przeznaczonymi do transportu szklanych lub plastikowych ampułek zawierających leki i substancje aktywne), dzięki wsparciu zarządu, zakupi Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego (WSPR) w Łomży.

– To obowiązkowe wyposażenie każdej karetki. Dzięki nim można w wygodny sposób przenosić niezbędny ekwipunek, służący ratowaniu zdrowia i życia. Cieszę się, że mogliśmy się przyczynić do ich zakupu i usprawnić w ten sposób pracę, jaką wykonują ratownicy medyczni – mówił, pochodzący z Łomży, wicemarszałek Marek Olbryś.

W związku z trwającą pandemią oraz zwiększoną częstotliwością dezynfekcji ambulansów plecaki szybko ulegają wyeksploatowaniu, stąd potrzeba ich wymiany. Kwota przyznana na ten cel to niemal 10 tys. zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | Małgorzata Sawicka red.: Barbara Likowska-Matys