Dr Anna Lella została wybrana na stanowisko członka zarządu Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED - ang. Council of European Dentists) na lata 2021 – 2024. W skład zarządu CED wchodzi 8 osób (prezes, którym został wybrany dr Freddie Sloth-Lisbjerg z Danii, wiceprezes, skarbnik i 5 członków).

Kandydaturę dr A. Lelli na stanowisko członka zarządu Rady Europejskich Lekarzy Dentystów zgłosiła Naczelna Izba Lekarska, która jest pełnoprawnym członkiem Rady od 2006 roku.

CED jest organizacją reprezentującą zawód lekarza dentysty w Unii Europejskiej, zrzeszającą główne krajowe organizacje lekarsko-dentystyczne z 31 państw europejskich (państwa członkowskie UE, państwa kandydujące do UE, państwa EOG, Szwajcaria, Wlk. Brytania).

Podstawowym celem CED jest promowanie wysokich standardów opieki stomatologicznej. W ramach swej działalności Rada poświęca główną uwagę kwestiom legislacji unijnej. Stanowiska i uchwały CED odgrywają istotną rolę w kształtowaniu europejskiej stomatologii i warunków wykonywania zawodu lekarza dentysty w UE przez właściwie wykwalifikowanych lekarzy dentystów.

CED jest organizacją w pełni autonomiczną, niezależną od instytucji UE oraz władz krajowych.


Źródło: NIL