Polprazol, Polprazol PPH (Omeprazole)


Dostępny dawki i opakowania:


Polprazol® kaps. dojelitowe, twarde (20 mg) 14 szt. Lek pełnopłatny
Polprazol® kaps. dojelitowe, twarde (20 mg) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%
Polprazol® PPH kaps. dojelitowe, twarde (40 mg) 28 szt. Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Polprazol lub Polprazol PPH w dawce 20mg lub 40mg pakowany po 28 kaps. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:


  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.:

  1. u dorosłych: w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy; w zapobieganiu nawrotom owrzodzenia dwunastnicy; w leczeniu owrzodzeń żołądka; w zapobieganiu nawrotom owrzodzenia żołądka; w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami, w terapii eradykacyjej Helicobacter pylori w chorobie wrzodowej; w leczeniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ; w zapobieganiu powstawania owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z przyjmowaniem NLPZ u pacjentów narażonych na ryzyko ich wystąpienia; w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku; w długoterminowym leczeniu podtrzymujące pacjentów po wygojeniu refluksowego zapalenia przełyku; w leczeniu objawowej choroby refluksowej przełyku; w leczeniu zespołu Zollingera-Ellisona.
  2. u dzieci powyżej 1 roku życia oraz masie ciała >10kg: w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku; w leczeniu objawowym zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku.
  3. u dzieci powyżej 4 roku życia i u młodzieży: w skojarzeniu z antybiotykami w leczeniu owrzodzenia dwunastnicy wywołanego przez H. pylori.


Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek w postaci z odpłatnością 50%:

  • w chorobie refluksowej, w zapaleniu błony śluzowej żołądka, w chorobie wrzodowej, w zapaleniu trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia.

Przykład błędnie wystawionej recepty na lek Polprazol:

Rp.
Polprazol 20 mg 2 op a 14 tabl. Odpłatność: 50%


W tym przypadku błędnie została określona odpłatność leku oraz postać.

odpłatność - Polprazol 20 mg pakowany po 14 kapsułek obecnie nie znajduje się na liście leków refundowanych. Farmaceuta w tym przypadku nie może dokonać zamiany i wydać opakowania po 28 kapsułek z odpłatnością 50% ujętą w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.

postać leku - ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek jest zarejestrowany tylko w postaci kapsułek. Ponadto zgodnie z §6.1. pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, postać leku należy określić jeżeli występuje on w więcej niż jednej postaci.

Przykład poprawnie wystawionej recepty na lek Polprazol:

Rp.
Polprazol 20 mg
2 op a 28 kapsułek. Odpłatność: 50%

Zgodnie z § 6. 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich recepta zawiera:

nazwę lub nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny

postać, w jakiej lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci. Zatem w tym przypadku postać mogłaby zostać pominięta, ale jej umieszczenie nie stanowi błędu.

dawkę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w więcej niż jednej dawce. Polprazol występuje w kilku dawkach, zatem umieszczenie tej informacji na rp jest konieczne.

ilość leku

dawkowanie zostało pominięte, co jest dozwolone, gdyż ilość przepisanego leku nie przekracza 2 najmniejszych refundowanych opakowań.