26 lipca Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król podpisał umowę na utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. Koszt cały inwestycji to ponad 3,5 mln zł.

"Dzięki podpisanej dzisiaj umowie możliwe będzie Utworzenie Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności, który zapewni kompleksową i efektywną diagnostykę oraz skuteczne leczenie niepłodności par zgodnie z założeniami Narodowego Programu Prokreacyjnego Ministerstwa Zdrowia" - powiedział wiceminister zdrowia Zbigniew Król.

Szpital we Wrocławiu w ramach „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” został wybrany jako jeden z ośrodków referencyjnych leczenia niepłodności, realizowanego ze środków unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Ministerstwa Zdrowia. Wartość programu to ponad 3,5 mln zł z czego blisko 1 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.

Celem „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.
Z programu mogą skorzystać małżeństwa i osoby we wspólnym pożyciu, u których występuje problem niepłodności, a także u których wcześniej niepłodność nie była zdiagnozowana.

W ramach tej inwestycji Kliniczny Oddział Ginekologii Onkologicznej zostanie doposażonyw sprzęt. Oddział jest również miejscem nowoczesnego leczenia onkologicznego nakierowanego na wysoką efektywność i zachowanie płodności. Projekt obejmuje zakup wyrobów medycznych związanych z częścią zabiegową ośrodka leczenia niepłodności.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia