W Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu otwarty został Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych. To szansa dla pacjentów z zapalnymi chorobami reumatologicznymi, którzy dzięki temu będą mogli poddać się nowoczesnej terapii.

Szpital im. Degi już wcześniej prowadził terapię biologiczną, ale pacjenci byli przyjmowani na różnych oddziałach. To zwiększało możliwość powikłań i zakażeń - podanie leków jednej osobie może trwać nawet kilka godzin. Teraz leki będzie można skutecznie podawać w nowoczesnym, specjalnie do tego przystosowanym gabinecie.

Dzięki Ośrodkowi Badań Klinicznych na skuteczne leczenie mogą mieć również szanse pacjenci z najcięższymi postaciami choroby. Będą mogli brać udział w badaniach klinicznych z dziedziny reumatologii i korzystać z najnowszych osiągnięć medycyny.

Nowy gabinet powstał dzięki grantowi firmy MSD. Szpital zakupił sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny, inwestując w ośrodek ok. 200 tys. zł.


Źródło: Urząd Miasta Poznania