NFZ będzie mieć więcej czasu na dopracowanie systemu monitorowania programów lekowych - zakłada ustawa, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw przewiduje dwie zmiany.

Pierwsza dotyczy dopuszczenia zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne zanim przygotowane zostanie docelowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy - Prawo farmaceutyczne w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Druga dotyczy zmiany terminu dla Prezesa NFZ na dostosowanie systemu monitorowania programów lekowych do programów lekowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z 6 na 18 miesięcy.


Źródło: Prezydent.pl