Prof. dr. hab. n. med. Marek Harat, Kierownik Kliniki Neurochirurgii w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, decyzją Zarządu Fundacji Godła Promocyjnego "Teraz Polska" został wyróżniony tytułem "Promotor Polski" w uznaniu za dokonania na polu neurochirurgii.

"Promotor Polski" to tytuł przyznawany osobom, których osiągnięcia na polu naukowym, biznesowym lub kulturalnym budują wizerunek naszej marki narodowej, a także którzy poprzez swoje dokonania i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju.

Prof. Harat jest autorem szeregu publikacji oraz pionierskich operacji w leczeniu choroby Parkinsona, mózgowego porażenia dziecięcego, zespołu obsesyjno-kompulsyjnego i depresji. Wprowadził Również pionierskie operacje w leczeniu patologicznej otyłości oraz agresji. Od 1994 r. kieruje zespołem lekarskim i pielęgniarskim Kliniki Neurochirurgii w 10 WSK w Bydgoszczy.


Źródło: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy