Prof. Wojciech Załuska został wybrany we wtorek nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję obejmującą lata 2020-2024. Dotychczas prof. Załuska pełnił funkcję dziekana wydziału lekarskiego tej uczelni.

Prof. Załuska otrzymał 103 elektorskie głosy, a jego rywal, prof. Dariusz Matosiuk – 68 głosów. W zdalnym głosowaniu wzięło udział 171 ze 174 uprawionych elektorów – poinformował rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Włodzimierz Matysiak.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Załuska jest absolwentem lubelskiej uczelni medycznej. Od 1987 r. jest związany z jej Katedrą i Kliniką Nefrologii, gdzie pracuje do dziś; od 2019 r. pełni funkcję kierownika tej jednostki. Od 2012 r. jest dziekanem wydziału lekarskiego. Jest wieloletnim konsultantem województwa lubelskiego w dziedzinie nefrologii.

Jego dorobek naukowy obejmuje autorstwo i współautorstwo 170 publikacji naukowych. Jest też współautorem 18 rozdziałów w podręcznikach akademickich. Był promotorem dziewięciu ukończonych przewodów doktorskich.

Prof. Załuska obejmie urząd rektorski 1 września 2020 r. Zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Dropa, który pełnił funkcję rektora przez dwie kadencje.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Zbigniew Kopeć