Na stronie resortu zdrowia opublikowano projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2019 r.

Uwagi do projektu wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl można zgłaszać do 22 października (wtorek) do godz. 14.00.

Projekt zawiera m.in :

 • podstawy limitu - apteka
 • podstawy limitu - programy i chemia
 • zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta
 • zmiany urzędowych cen zbytu - nowe produkty

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował na Twitterze o szczegółach nowej listy refundacyjnej:

 • Od 1 listopada flozyny będą dostępne dla pacjentów z cukrzycą typu 2 przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi z zawartością co najmniej 8 proc. hemoglobiny glikowanej - dla pacjentów obarczonych bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.
 • Od listopada dostępne będą opatrunki UrgoStart w leczeniu ran przewlekłych m. in. w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej. Opatrunki są wykonane w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów, co istotnie poprawia proces gojenia owrzodzeń.
 • Na listopadowej liście leków refundowanych znajdzie się Ocrelizumab (Ocrevus) - pierwszy i aktualnie jedyny zarejestrowany preparat hamujący progresję w pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego, podawany dożylnie co 6 miesięcy.
 • Na listopadowej liście ma znaleźć się także Kladrybina (Mavenclad). To lek w tabletkach dla chorych na rzutowo-remisyjne postaci stwardnienia rozsianego. Stosowany jest w 1, 2, 13 i 14 miesiącu przez 5 dni. W 3 i 4 roku leczenie nie jest już wymagane dla 94 proc. populacji. Ważny jest np. dla kobiet planujących ciąże.
 • Od listopada wszystkie dostępne terapie w leczeniu stwardnienia rozsianego będą dostępne w Polsce. Kolejnym krokiem w SM jest poprawa dostępności rehabilitacji, szczególnie dla pacjentów, którzy nie korzystają z programów lekowych.
 • Na nowej liście leków refundowanych ma się znaleźć Ewolokumab (Repatha) - lek obniżający poziom cholesterolu LDL we krwi oraz redukujący częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych. Jest to kolejny inhibitor PCSK9 dla najbardziej potrzebujących, w szczególności dla pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.
 • Od 1 listopada ma być dostępny także Triflurydyna/typiracyl (Lonsurf) - lek stosowany w trzeciej i czwartej linii leczenia zaawansowanego raka jelita grubego.
 • Zakończyły się także negocjacje dla produktu Novo-Helisen Depot, wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego do leczenia podtrzymującego. Opakowanie zawiera 2 fiolki po 4,5 ml i wystarcza na rok terapii. Produkt ten był niedostępny w refundacji od 1 lipca, z powodu braku wniosku o kontynuację.
 • Od listopada dostępna będzie kolejna terapia dla pacjentów z ciężką postacią choroby Leśniowskiego-Crohna. Wedolizumab (Entyvio) stosowany będzie w terapii dwuletniej, jest to jedyny lek selektywny w tej chorobie. Aktualnie program lekowy będzie zawierał wszystkie dostępne terapie.
 • Denosumab (Prolia) dostępny będzie od listopada w poszerzonych wskazaniach dla pacjentów z osteoporozą z kryterium densytometrycznym lub po złamaniu osteoporotycznym. Dodatkowo w tych samych wskazaniach poszerzenie o populację mężczyzn.
 • Na listopadowej liście znajdzie się wenetoklaks (Venclyxto). Jest to rozszerzenie wskazań dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. Sprawi to, że w zakresie PBL objęta leczeniem będzie cała populacja chorych.
 • Wenetoklaks (Venclyxto) zostanie udostępniony dla pacjentów bez delecji 17p lub mutacji TP53. Ta grupa stanowi ok. 2/3 chorych na PBL. Czas terapii tym lekiem trwa dwa lata.

Zobacz: Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2019 r.