Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakładający utworzenie rejestru endoprotezoplastyk.

Jak argumentuje projektodawca, wdrożenie rejestru wynika z konieczności zapewnienia systematycznego procesu monitorowania danych i wprowadzenia ustrukturyzowanego systemu, w którym będzie gromadzonych więcej informacji niż w ww. Centralnej Bazie Endoprotezoplastyk, w tym m.in. informacje o zabiegach rewizyjnych, co ma umożliwić poznanie rzeczywistego zapotrzebowania na endoprotezoplastykę pierwotną (wykonywaną po raz pierwszy), a także bardziej racjonalne projektowanie wydatków przeznaczanych na ten cel.

Rejestr ma umożliwiać ocenę jakości zabiegów endoprotezoplastyki (zarówno w kontekście oceny jakości używanych implantów, jak i jakości stosowanych procedur). Oczekuje się, że na podstawie gromadzonych danych możliwe będzie określenie wskaźników jakości i efektywności, a w konsekwencji wypromowanie optymalnych i najbardziej korzystnych praktyk i rozwiązań oraz promocję najlepszych ośrodków.

Poprawienie jakości endoprotezoplastyki ma mieć miało wpływ na jakość życia chorych, zmniejszenie liczby zabiegów rewizyjnych, a w konsekwencji obniżenie kosztów ponoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z tytułu realizacji zabiegów.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl