Zachodniopomorska prokuratura przekazała czterem szpitalom i policji sprzęt o wartości ponad 3 mln zł odebrany mafii VAT-owskiej - poinformował w środę prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone w toku postępowania dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT, prowadzonego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

– Chciałbym gorąco podziękować pani prokurator i prokuratorom Wydziału Zamiejscowego PZ w Szczecinie, którzy w ramach dużego śledztwa wymierzonego w mafię VAT-owską dokonali zabezpieczeń, a następnie rozdysponowali i przekazali na rzecz 4 szpitali w woj. zachodniopomorskim i policji sprzęt o wartości 3 milionów złotych – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Wśród przedmiotów jest zarówno sprzęt elektroniczny, który będzie służył jako wyposażenie szpitalnych oddziałów covidowych, jak również pojazdy, które będą służyły policji do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Przedmioty zostały przekazane zgodnie ze zgłoszonym przez instytucje zapotrzebowaniem.

Nowelizacja ustawy

Przekazanie szpitalom i policji, zabezpieczonego od mafii VAT-owskich sprzętu, było możliwe dzięki wprowadzonej 31.03.2020 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzony art. 232 b k.p.k. umożliwia przekazanie zajętych w trakcie postępowania karnego przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią w tym Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Szybkie przekazanie potrzebnego sprzętu

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy wskazano, że niszczenie lub przechowywanie zajętych substancji pochodzących z przestępstwa, w sytuacji zagrożenia epidemicznego stanowiłoby trwonienie zasobów, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i nosiłoby znamiona marnotrawstwa. Jednocześnie pozostawienie tychże środków w depozycie również nie znajduje uzasadnienia wobec charakteru zagrożenia epidemicznego.

– Ta sprawa pokazuje natychmiastową reakcję prokuratury w związku z zatrzymaniem przedmiotów, które mogą być wykorzystywane do szeroko rozumianej walki z COVID-19, bądź nieść też pomoc placówkom ochrony zdrowia i jednostkom Policji – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.


Źródło: Dział Prasowy Prokuratura Krajowa