Regularne spożywanie czekolady może wiązać się z mniejszym ryzykiem wystąpienia migotania przedsionków pokazują wyniki badań opublikowanych w czasopiśmie Heart.

Migotanie przedsionków dotyka ponad 33 miliony osób na całym świecie, a jedna czwarta osób dorosłych, może w pewnym momencie w ciągu całego życia rozwinąć tą chorobę. Nie jest jasne, co ją powoduje, ale obecnie nie ma lekarstwa, ani oczywistych sposobów profilaktyki.

Biorąc pod uwagę fakt, że regularne spożywanie czekolady, zwłaszcza ciemnej, było powiązane z poprawą różnych wskaźników zdrowia serca, naukowcy chcieli sprawdzić, czy może to być związane z niższym wskaźnikiem występowania migotania przedsionków.

Badacze posłużyli się danymi 55.502 ludzi (26,400 mężczyzn i 29 100 kobiet), w wieku od 50 do 64 lat, zarejestrowanych w badaniu Danish Diet, Cancer and Health Study.

Uczestnicy dostarczyli informacji na temat ich tygodniowego spożycia czekolady, przy czym jedna porcja została sklasyfikowana jako 1 uncja (30 g). Jednak nie zostali poproszeni o określenie rodzaju czekolady, którą zjadali. Większość czekolady zjadanej w Danii jest jednak czekoladą mleczną (co najmniej 30% zawartości kakao).

Od uczestników zebrano również informacje o potencjalnych czynnikach ryzyka rozwoju chorób, a więc diecie i stylu życia.

Podczas okresu monitorowania, który wynosił średnio 13,5 roku, zdiagnozowano 3346 nowych przypadków migotania przedsionków. Po uwzględnieniu innych czynników związanych z chorobami serca, wskaźnik występowania nowych przypadków migotania przedsionków był o 10 procent niższy dla spożywających 1-3 porcji czekolady miesięcznie, niż u jedzących mniej niż 1 porcję w miesiącu.

Gdy dane były analizowane pod względem płci, częstość występowania migotania przedsionków była niższa u kobiet niż u mężczyzn, niezależnie od spożycia czekolady, ale związek między wyższym spożyciem czekolady a mniejszym ryzykiem trzepotania serca pozostawał nawet po uwzględnieniu czynników potencjalnie zmiennych.

W przypadku kobiet związek ten był najsilniejszy, gdy jadły one 30 g czekolady w ciągu tygodnia (o 21 proc. niższe ryzyko), a w przypadku mężczyzn, gdy spożywali od 60 do 180 g w ciągu tygodnia (o 23 proc. niższe ryzyko).

Jest to badanie obserwacyjne, więc nie można wyciągnąć żadnych mocnych wniosków co do przyczyny i skutku, dodając, że mleko może obniżyć poziom korzystnych związków w czekoladzie, które miały odgrywać rolę w sprzyjających relacjach między czekoladą a zdrowiem serca.

Co ważne, czekolada jest częście spożywana w produktach o wysokiej zawartości kalorii zawierających tłuszcz i cukier, które zazwyczaj nie są uważane za dobre dla zdrowia serca.

Naukowcy twierdzą jednak, że mimo wszystko ich badanie ujawniło statystycznie istotny związek między spożyciem czekolady a migotaniem przedsionków.

Jednak w komentarzach do artykułu lekarze z Duke Center of Fibrillation Atrial w Północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych podkreślają, że osoby spożywające więcej czekolady ujęte w badaniu były zdrowsze i bardziej wykształcone, co ma wpływ na zdrowie ogólne i mogło wpłynąć na wyniki.

Po drugie, badacze nie byli w stanie wziąć pod uwagę innych czynników ryzyka migotania przedsionków, takich jak choroba nerek i bezdech senny. Badanie obejmowało tylko zdiagnozowane przypadki migotania przedsionków, co utrudniało ustalenie, czy czekolada jest związana z mniejszym ryzykiem migotania przedsionków lub tylko z oczywistymi objawami.

Warto również dodać, że czekolada może zawierać różne ilości kakao w różnych częściach świata i dlatego wyniki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich krajach.

Niemniej jednak Drs Sea Pokorney i Jonathan Piccini mówią: "Niezależnie od ograniczeń duńskiego badania nad czekoladą, ustalenia są interesujące i wymagają dalszego rozważenia, szczególnie biorąc pod uwagę znaczenie identyfikacji skutecznych strategii prewencyjnych dotyczących migotania przedsionków, które dotychczas wydawały się nieuchwytne.”

Źródło: sciencedaily.com