Prawie 4 miliony EUR przeznaczy KE z programu SME Instrument (Horyzont 2020) na rewolucyjną mikrosondę optyczną OMiProbe do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki nowotworów piersi. To najwyższy do tej pory grant z tego programu w Polsce i najwyższy z tego rozdania w całej Europie.

Wynalazek polskich naukowców, którzy po kilkunastu latach w USA powrócili do Polski, pozwala na pomiar markera HER2 w nowotworach piersi, umożliwia diagnozę choroby we wczesnej fazie. "Wykorzystanie naszej technologii w diagnostyce nowotworów piersi pozwoli zmniejszyć umieralność nawet o 30%. Dzięki OMiProbe diagnoza jest obiektywna i dużo szybsza, co zwiększa szanse na wyleczenie i obniża koszty leczenia" - mówi dr hab. Magdalena Staniszewska, pomysłodawca mikrosondy i CSO SDS Optic.

"Nie ma potrzeby pobierania tkanek a precyzyjny liczbowy wynik badania otrzymuje się w kilkanaście minut. Obecny proces diagnostyczny nowotworów jest czasochłonny i skomplikowany. Zastosowanie mikrosondy oszczędzi pacjentce bólu i stresu związanego z biopsją i długim oczekiwaniem na wyniki" - dodaje Marcin Staniszewski, pomysłodawca i CEO SDS Optic.

Firma zdobyła grant z SME Instrumentu, programu dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. W tej rundzie (czerwiec 2017) brało udział 1514 projektów, tylko 57 projektów otrzymało grant, w tym 2 z Polski.

"Projekt OMiProbe jest rewolucyjny i ma szanse uratować życie setek tysięcy kobiet - mówi Alicja Grzegorzek z Zafiro Solutions, firmy, która wspierała zdobycie grantu z SME Instrumentu. - To świetny przykład, że polskie firmy są bardzo innowacyjne" - dodaje.

Grant zostanie przeznaczony na prace badawcze, badania kliniczne, certyfikację i komercjalizację. "Przez kilkanaście miesięcy opracowywaliśmy model biznesowy oraz strategię komercjalizacji - wyjaśnia Mateusz Sagan, interim manager, wspierający firmę w działaniach strategicznych i fundraisingu. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem pacjentki będą mogły korzystać z OMiProbe w 2021 roku" - dodaje.

Horyzont 2020 to największy w EU program finansowania badań naukowych i innowacji, z budżetem 80mld EUR.


Źródło: SDS Optic