Niespełna 34 mln zł trafiło łącznie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Środki te pozwolą na modernizację infrastruktury leczniczej oraz wyposażenie podmiotów w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną, co tym samym wzmocni ich rolę jako specjalistycznych placówek medycznych - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski podpisał w piątek (28 maja) cztery umowy w rektoracie Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dzięki przyznanej pomocy, placówki będą miały większe możliwości rozpoznawania i leczenia chorób serca i nowotworów. Poprawie ulegnie też dostępność do przeszczepień komórek, tkanek i narządów.

- Każda z tych umów jest na swój sposób wyjątkowa. Każda na swój sposób pokazuje potencjał, który jest w regionie i kierunki, które chcielibyśmy wspierać – podkreślił Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia podczas uroczystego wręczania umów.

Beneficjentem największej puli środków jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Placówka zmodernizuje ponadregionalne centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca. Na realizację tego celu szpital otrzymał ponad 29,5 mln zł wsparcia. Z uwagi na jego zasięg, będzie on współfinasowany z Funduszy Europejskich. Dodatkowo, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, placówka dostanie 1 mln zł na zakupu sprzętu dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.

- Ta umowa, choć dużo niższa, bo na 1 mln zł, być może jest ważniejsza dla dyrekcji szpitala ponieważ jest na dofinansowanie sprzętu dla anestezjologii i intensywnej terapii. Dofinansowanie jest tak naprawdę nagrodą za to, że USK był w czołówce polskich szpitali za aktywność donacyjną. Warto wspomnieć, że ośrodek wrocławski po długiej procedurze wszedł do podmiotów realizujących wysokospecjalistyczne przeszczepy z przytupem, bo przez niecałe trzy miesiące zrealizował 8 przeszczepów serca. W poprzednim roku mimo tych ogromnych trudności zrealizowaliśmy w kraju więcej przeszczepów serca niż w roku przedpandemicznym. To wyjątkowe osiągnięcie. Wierzę, że rok 2021 z tym punktem dodatkowym na mapie Polski – Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym, pozwoli ten wynik jeszcze podnieść – powiedział wiceminister zdrowia, Sławomir Gadomski.

Dzięki zawartym umowom, pomoc finansowa trafi też do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Dofinansowanie w wysokości 2,5 mln zł umożliwi wymianę wyeksploatowanego aparatu HDR do brachyterapii. Środki na zakup specjalistycznej aparatury medycznej zostaną także przekazane Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu. Podmiot ten otrzyma 600 tys. zł na zastąpienie analogowego aparatu mammograficznego nowoczesnym cyfrowym modelem.

Wymiana aparatury zarówno w Dolnośląskim Centrum Onkologii jak i Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, będzie realizowana w ramach zadań Narodowej Strategii Onkologicznej.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia