Symboliczne wbicie łopat przez marszałka województwa Mieczysława Struka, prezydenta miasta Jacka Karnowskiego, prezes szpitala Barbarę Gierak Pilarczyk oraz Marię Orczyk z Domu Pomocy Społecznej przy wsparciu członka Zarządu Warbud SA Leszka Żelaśkiewicz 22 września 2017 r. zainaugurowało budowę sopockiego centrum geriatrii.

Centrum Opieki Geriatrycznej ma powstać w połowie 2019 r. Będzie to modelowy ośrodek kompleksowej opieki nad osobami starszymi, tzn. powyżej 60 roku życia. Wysokospecjalistyczna placówka geriatryczno-rehabilitacyjna będzie miała bazę ambulatoryjną i diagnostyczną. Najnowocześniejsza aparatura medyczna zapewni osobom starszym z województwa pomorskiego łatwy dostęp do usług geriatrycznych, psychogeriatrycznych i rehabilitacji. Pacjenci będą mogli wykonać badania lekarskie na specjalistycznym, nowoczesnym sprzęcie, co przyczyni się do szybszej diagnozy i wprowadzenie odpowiedniego leczenia zmierzającego do utrzymania seniorów w dobrej kondycji zdrowotnej.

W centrum znajdą się m.in. poradnie przyszpitalne rehabilitacyjna i psychologiczno-psychiatryczna oraz oddziały dzienny i stacjonarny (na ok. 40 łóżek). W ośrodku będzie działał zintegrowany model opieki m.in. uwzglwdnieniający funkcjonowanie zespołów świadczących usługi pacjentom w miejscach ich zamieszkania. Będzie można też z korzystać z konsultacji lekarskich on-line, co znacznie usprawni opiekę nad osobami starszymi. Pracownicy centrum będą szkoleni z zakresu geriatrii, opieki długoterminowej, fizjoterapii, psychogeriatrii.

Centrum geriatrii zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny jak np. tomograf komputerowy, cyfrowy aparat rentgenowski, densytometr, aparaty EKG i USG oraz kolumny intensywnego nadzoru. Będą też urządzenia do światłolecznictwa, elektroterapii, magnetorerapii, krioterapii, terapii ultradźwiękami i promieniami laserowymi.

Wartość inwestycji szacuje się na około 27 mln zł, ponad 19 mln zł wynosi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego