Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak dopytuje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacynę o bieżącą sytuację w sprawie zwiększenia liczby świadczeniodawców realizujących program lekowy „Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10 P 07.2, P07.3, P 27.1)”.

Produkt leczniczy Synagis (paliwizumab) od 1 marca 2018 r. został objęty refundacją w ramach ww. programu lekowego, dotyczącego poszerzonej populacji pacjentów, tj. obejmującej dzieci urodzone między 28 a 32 tygodniem ciąży.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Pani prof. dr hab. Ewy Helwich – Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii, populacja dzieci objętych uprawnieniem do skorzystania z profilaktyki zakażeń wirusem RS wzrosła ok. 3-krotnie. W związku z tym, w celu wykonania immunoprofilaktyki u ww. grupy dzieci w okresie sezonu zakażeń wirusem RS (trwającym od 1 października do 30 kwietnia), konieczne jest zwiększenie liczby świadczeniodawców realizujących ten program lekowy.

31 sierpnia 2018 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie problemów z przeprowadzeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia konkursów ofert, mających wyłonić dodatkowych świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programu lekowego dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem RS.

W odpowiedzi Minister Zdrowia potwierdził, że istotnie problemy takie występują. Z przekazanych informacji wynika, że zmiany opisu programu zostały dokonane w roku bieżącym, zaś plan finansowy NFZ nie został w tym zakresie rozszerzony – tak, aby umożliwić ogłoszenie nowych konkursów.

Jak wynika z informacji przekazanych przez NFZ Ministrowi Zdrowia prowadzone były rozmowy z oddziałami wojewódzkimi NFZ w zakresie możliwości ogłoszenia postępowań mających na celu zawarcie dodatkowych umów w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie „Profilaktyka zakażeń wirusem RS”.


Źródło: Biuro RPD