Ponad 15 proc. złożonych wniosków o świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych związanych jest z wystąpieniem reakcji anafilaktycznych bezpośrednio po podaniu szczepionki przeciw COVID-19. Pozostałe dotyczą np. zaburzeń układu nerwowego - podsumował miesiąc przyjmowania wniosków Rzecznik Praw Pacjentów.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej RPP "od 12 lutego 2022 r. do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 440 wniosków o świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Ponad 15 proc. złożonych wniosków związanych jest z wystąpieniem reakcji anafilaktycznych bezpośrednio po podaniu szczepionki. Pozostałe wnioski dotyczą pacjentów, u których rozpoznano np. zaburzenia układu nerwowego czy zaburzenia naczyniowe, serca i krwi."

"Tak duże zainteresowanie ze strony pacjentów, mimo krótkiego czasu od wejścia w życie nowej regulacji, najlepiej dowodzi, że było to rozwiązanie oczekiwane i potrzebne. Tryb administracyjny jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zapewnienie wsparcia finansowego pacjentom, którzy doznali szkody w związku ze szczepieniem czy – patrząc w przyszłość – udziałem w badaniach klinicznych lub procesem leczenia" – podkreślił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Ponadto przekazano, że najwięcej wniosków napłynęło z województwa mazowieckiego (16,3 proc.), pomorskiego (11 proc.) i małopolskiego (10,6 proc.), najmniej – z podlaskiego (1,6 proc.). Dodano, że o świadczenia z funduszu ubiegają się najczęściej osoby w grupie wiekowej 61-70 lat. Najmniej wniosków dotyczy dzieci.

"Pacjenci chętnie korzystają ze wzoru wniosku o przyznanie świadczenia, przygotowanego przez rzecznika, co ułatwia sam proces składania wniosku i dalsze jego procedowanie. Jeśli wnioskodawca wskazuje na swoją trudną sytuację materialną i przedstawia dokumenty, które to potwierdzają, jest przez nas zwalniany z opłaty od wniosku" - wyjaśnił zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Tomasz Młynarski.

Przypomniano, że pracownicy biura Rzecznika Praw Pacjenta prowadzą postępowania, gromadząc dokumentację niezbędną do rozpatrzenia wniosków, a jeśli wnioski są niekompletne – zwracają się o ich uzupełnienie.

"Sprawy opiniuje działający przy Rzeczniku Zespół ds. Świadczeń, w skład którego weszli doświadczeni lekarze specjaliści. Ich zadaniem jest stwierdzenie, czy pacjent doznał działania niepożądanego, które zostało wymienione w charakterystyce danej szczepionki, co jest jednym z warunków przyznania świadczenia" - napisano.

"Wszystkie przeanalizowane przez nas dotąd wnioski dotyczą szczepień przeciw COVID-19, co odpowiada obecnemu zakresowi działania Funduszu (od przyszłego roku obejmie on również szczepienia obowiązkowe). Spośród złożonych wniosków 61,9 proc. dotyczy szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Vaxzevria (Astra Zeneca) - 25,4 proc, Spikevax (Moderna) – 7 proc., a Janssen (Johnson & Johnson) - 5,7 proc." - wyliczono.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomniał, aby wysyłany wniosek w formie papierowej własnoręcznie podpisać, a elektroniczny opatrzeć podpisem elektronicznych - nie może być to skan wniosku podpisanego odręcznie. Do wniosku należy także dołączyć zaświadczenie o wykonaniu szczepienia (np. pobrane w IKP lub wydrukowane w punkcie szczepień) - karta przypominająca o dacie kolejnych dawek nie jest wystarczająca.

Ponadto wnioskodawca powinien upewnić się, czy przesłane kopie dokumentów są wystarczająco dobrej jakości (zwłaszcza zdjęcia mogą być mało czytelne). Należy też pamiętać o tym - jak podaje RPP dalej - że warunkiem uzyskania świadczenia jest hospitalizacja trwająca co najmniej 14 dni lub wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego, który wymagał udzielenia pomocy medycznej w szpitalu.

"Jeśli szczepienie przeciw COVID-19 i związany z nim pobyt w szpitalu miały miejsce przed 27 stycznia 2022 roku, czyli przed wejściem w życie ustawy, termin złożenia wniosku o przyznanie świadczenia upływa z końcem bieżącego roku” – przekazał Rzecznik Praw Pacjenta.

O kompensatę za wystąpienie niepożądanego działania po szczepieniu przeciwko COVID-19 wymienionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego danej szczepionki ubiegać mogą się osoby, które musiały z powodu szczepionki przebywać w szpitalu przez co najmniej 14 dni lub doznały wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji (o dowolnej długości).

Maksymalna kwota to 100 tys. zł. Jej wysokość uzależniona jest od stopnia NOP (przede wszystkim długości pobytu w szpitalu), obejmuje zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji.

Rzecznik Praw Pacjenta wydaje decyzję w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania kompletnego wniosku. Osoba, w przypadku gdy nie zadowala ją rozstrzygnięcie może wnieść skargę do sądu administracyjnego.(PAP)


Źródło: PAP