W wybranych podmiotach leczniczych w Warszawie ruszył pilotaż e-skierowania, obecnie trwa podłączanie kolejnych jednostek oraz testy – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Docelowo pilotaż e-skierowania przeprowadzony zostanie w około 200 placówkach, które będą dołączały do programu sukcesywnie. Placówki biorące udział w pilotażu będą oznaczone logo e-skierowania. W pierwszej kolejności zakres wdrożenia obejmie e-skierowania na usługi medycyny sportowej oraz tomografii komputerowej.

Resort zdrowia tłumaczy, że korzyści, jakie płyną z e-skierowania, to przede wszystkim brak konieczności dostarczania go osobiście – wystarczy rozmowa telefoniczna. Inne zalety związane ze wprowadzeniem nowego rozwiązania to: możliwość zdalnej rejestracji, zredukowanie problemu nieczytelności skierowań, zwiększone bezpieczeństwo, eliminacja zgubienia skierowania, możliwość śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak działa pilotaż?

Pracownik medyczny wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie. System P1 weryfikuje i zapisuje je oraz generuje dane dostępowe: kod i klucz dostępowy. Jeśli Pacjent:

  • posiada Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl) otrzymuje: dane dostępowe w wybranej przez siebie formie: sms lub e-mail,
  • nie posiada Internetowego Konta Pacjenta otrzymuje: wydruk informacyjny.

Po otrzymaniu danych dostępowych pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie ma być zrealizowane (placówka musi brać udział w pilotażu). Następnie pacjent w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym (osobiście lub telefonicznie) podaje dane dostępowe: kod (z numerem PESEL) lub klucz. Podmiot leczniczy przesyła otrzymane dane do systemu P1. System weryfikuje otrzymane dane. W przypadku pozytywnej weryfikacji podmiot zapisuje pacjenta na wizytę.

Pilotaż potrwa do połowy 2019 r. Elektroniczne skierowanie będzie obowiązywać w całym kraju od 2021 r.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia