Nowy odcinek Kliniki Psychiatrii Ogólnej wraz z dedykowaną Izbą Przyjęć został otwarty w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (KSW). Od teraz, pacjenci są leczeni w bardziej przyjaznych i komfortowych warunkach.

Powstały w 1990 roku Oddział jest jedynym Oddziałem psychiatrycznym w regionie rzeszowskim i powinien wypełniać potrzeby dla 400 tys. mieszkańców. Pracuje całodobowo w systemie ostrego dyżuru. Dzisiaj po rozszerzeniu Klinika Psychiatrii Ogólnej liczy 58 łóżek, a zapotrzebowanie które określa Wojewódzki Plan Transformacji, wynosi co najmniej 75 łóżek. Obłożenie rzeszowskiej Kliniki Psychiatrii Ogólnej przez ostatnie 3 lata wynosiło ponad 115%.

Z potrzeby komfortu i bezpieczeństwa wszystkich pacjentów w KSW została utworzona dedykowana Izba Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych. Ponadto w samym Oddziale między innymi: zamontowano monitoring wizyjny wraz z możliwością zapisu obrazu i jego przechowywania i archiwizowania, zabezpieczono okna i kaloryfery, założono domofon przy drzwiach wejściowych, wymieniono kierunek otwierania drzwi, dostosowano pomieszczenia do wymogów sanitarnych, wykonano gabinet lekarski z węzłem sanitarnym. – Oddział został przede wszystkim dostosowany pod względem zabezpieczeń, na przykład okien, które są foliowane, czy klamek, które są zamykane na klucz, tłumaczy dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Ogólnej KSW. – Musieliśmy też stworzyć nieco inny układ pomieszczeń, więc niektóre ścianki działowe zostały poprzesuwane. Dostosowaliśmy do naszych potrzeb salę obserwacyjną. W całym oddziale został zamontowany monitoring, po to żeby poprawić bezpieczeństwo personelu oraz pacjentów.

Nowy odcinek Kliniki Psychiatrii powstał w miejscu, gdzie wcześniej mieściła się Klinika Neurologii. Pomieszczenia zostały dostosowane na potrzeby pacjentów leczonych psychiatrycznie. – To dobra wiadomość, że dzisiaj oddajemy do użytku ten oddział w zmienionej, poszerzonej formule, mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego – Wiemy, jak powinna się zmieniać psychiatria, jak powinno się zmieniać podejście do pacjenta psychiatrycznego, wiemy też, jak duże są potrzeby w tym zakresie.

Działania te wpisują się też w Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, które między innymi określają strategię działań mających na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki. – Jest to dla nas ważna inwestycja, twierdzi dr n. med. Janusz Ławiński dyrektor KSW – Wierzę, że ta modernizacja przyczyni się do polepszenia opieki psychiatrycznej w Rzeszowie i pacjentów z okolic miasta.

Do zadań Kliniki Psychiatrii Ogólnej KSW należy między innymi: diagnostyka i leczenie chorób psychicznych, zaburzeń nastroju, zachowania i emocji, świadczenie usług w formie konsultacji dla innych oddziałów KSW, innych szpitali, z którymi KSW ma zawarte stosowne umowy, policji (badanie osób zatrzymanych), zakładu karnego (badanie osób osadzonych), prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów innych uczelni, w tym studentów kierunku psychologia, prowadzenie staży dla lekarzy i psychologów, prowadzenie specjalizacji psychiatrycznej dla lekarzy, prowadzenie specjalizacji z psychologii klinicznej dla psychologów, prowadzenie badań naukowych we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, podnoszenie kwalifikacji i szkolenie personelu Kliniki.

– Cieszymy się z powiększenia oddziału, uważa Robert Bugaj, dyrektor rzeszowskiego oddziału NFZ – Jest to znacząca zmiana. Bardzo się poszerza możliwość leczenia pacjentów z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. To leczenie odbywa się bardziej lokalnie, co jest ważne.

Koszt modernizacji i dostosowania pomieszczeń w Klinice Psychiatrii Ogólnej KSW, to 1 milion 200 tysięcy złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa podkarpackiego. Dalsza część rozwoju Kliniki Psychiatrii Ogólnej, tj. modernizacja 1 piętra ma rozpocząć się jeszcze w tym roku.


Źródło: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie