NFZ ogłosił wykaz placówek, które zostaną włączone w sieć szpitali. Listy opublikowały wszystkie regionalne oddziały Funduszu. Wykaz będzie obowiązywał od 1 października tego roku do 30 czerwca 2021 r.

Ustawa wprowadzająca tzw. sieć szpitali wyodrębnia sześć poziomów zabezpieczenia świadczeń, wyznaczanych przez rodzaje udzielanych świadczeń i określanych przez wskazanie profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, w których te świadczenia są udzielane w trybie hospitalizacji, określonym w przepisach tzw. rozporządzeń koszykowych:

  • szpitale I stopnia;
  • szpitale II stopnia;
  • szpitale III stopnia;
  • szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;
  • szpitale pediatryczne;
  • szpitale ogólnopolskie.

Świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu będzie miał zagwarantowane zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a na zakres tej umowy wpłynie przynależność do poziomu zakwalifikowania.

Wykazy szpitali sieciowych są ogłaszane oddzielnie przez każdy z oddziałów NFZ. Poniżej publikujemy odnośniki do stron Ministerstwa Zdrowia, na których znajdują się wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci [Pliki PDF]