Badania komórek na poziomie molekularnym, które pomogą w doborze oraz szukaniu nowych terapii do leczenia ciężkich chorób rozpocznie Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne (RCNT) w Podzamczu (Świętokrzyskie). Będzie to możliwe dzięki wyposażeniu laboratorium RCNT w nowoczesny sprzęt badawczy.

Jak poinformował dyrektor RCNT Marcin Zawierucha, centrum wyposażyło laboratoria w cytometr przepływowy, mikroskop fluorescencyjny oraz fluorescencyjny automatyczny licznik komórek. "Urządzenia zostały zakupione ze środków własnych Regionalnego Centrum-Naukowo-Technologicznego. Umożliwią prace naukowo-badawcze na poziomie, który dotychczas nie był w regionie możliwy. Myślę, że dzięki nim już wkrótce prowadzone u nas projekty i uzyskiwane wyniki zostaną dostrzeżone w Polsce i na świecie" – powiedziała Marcin Zawierucha, dyrektor RCNT.

Dyrektor zaznaczył, że prowadzone są rozmowy z podmiotami medycznymi z regionu na temat praktycznej współpracy w zakresie wykrywania schorzeń, dobierania i opracowywania terapii. "Rozmowy są obiecujące, mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli poinformować o ich wynikach" – dodał Zawierucha.

Cytometr przepływowy, mikroskop fluorescencyjny oraz fluorescencyjny automatyczny licznik komórek pozwolą na prowadzenie badań na poziomie molekularnym. W laboratorium RCNT będzie można m.in. namnażać konkretne komórki, oddziaływać na nie konkretnymi substancjami i obserwować, jaki to przynosi efekt, czy np. chore komórki przestają się namnażać, umierają, czy też odwrotnie – rozwijają się szybciej.

Wyniki i wiedza o zależności zmian genetycznych ze zmianami strukturalnymi komórki, pozwolą na precyzyjne rozpoznanie schorzenia, a następnie wdrożenie najbardziej skutecznej, celowanej terapii np. przy leczeniu nowotworów.

Całkowity koszt zakupu urządzeń to prawie 1,1 mln złotych. Wszystkie już znajdują się w laboratoriach RCNT, laboranci wkrótce rozpoczną szkolenie z ich obsługi. (PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Wiktor Dziarmaga