Dwa tysiące złotych otrzymają opiekunowie osób ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera – zdecydowali radni Szczecina. Od połowy lipca br. opiekunowie osób cierpiących na chorobę Alzheimera będą mogli składać wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego pn. „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”.

Jak poinformował Urząd Miasta w Szczecinie, „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia, mieszkają na terenie Szczecina i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Co ważne, seniorzy, których opiekunowie zdecydują się na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia, będą musieli być objęci świadczeniami zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych, które są realizowane przez poradnie zdrowia psychicznego lub w ramach zespołów psychiatrycznych leczenia środowiskowego, bądź też poradnie neurologiczne. Świadczenie skierowane będzie do opiekunów, którzy bezpośrednio sprawują opiekę nad seniorem (senior nie może być objęty opieką prywatnej lub publicznej placówki).

Zgodnie z nowoprzyjętą uchwałą, wysokość świadczenia pieniężnego pn. „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” wyniesie 2000 zł i zostanie wypłacone w dwóch transzach (każdorazowo po 1000 zł). Jedna transza zostanie wypłacona opiekunowi seniora, który złoży stosowny wniosek w trakcie pierwszego naboru wniosków (od 16 lipca do 17 sierpnia br.) i zostanie zakwalifikowany do uzyskania świadczenia. Druga transza, zostanie wypłacona opiekunowi seniora, który uzyskał prawo do świadczenia w ramach pierwszej transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które po raz pierwszy będą ubiegały się o przyznanie świadczenia i zostaną do niego zakwalifikowane (wnioski będą przyjmowane od 17 września do 19 października br.).


Środki finansowe na realizację zadania w 2018 roku zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin w kwocie 1 800 000 zł.


Źródło: Urząd Miasta Szczecin