Od 16 lipca w Szczecinie opiekunowie osób cierpiących na chorobę Alzheimera mogą składać wnioski o przyznanie „Bonu Opiekuńczego: Alzheimer 75”. Świadczenie ma wesprzeć rodziny w opiece nad chorymi.

„Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” to świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami, którzy ukończyli 75 rok życia, mieszkają na terenie Szczecina i mają zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Co ważne, świadczenie skierowane jest do opiekunów, którzy bezpośrednio sprawują opiekę nad seniorem (senior nie może być objęty opieką prywatnej lub publicznej placówki). Zgodnie założeniami wysokość Bonu opiekuńczego wyniesie 2000 zł i zostanie wypłacona w dwóch transzach (każdorazowo po 1000 zł). Środki finansowe na realizację zadania w 2018 roku zostały zabezpieczone w budżecie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin w kwocie 1 800 000 zł.

Opiekunowie seniorów cierpiących na chorobę Alzheimera, w celu otrzymania Bonu muszą wypełnić i złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć do niego zaświadczenie od lekarza specjalisty, że senior przebywa pod opieką odpowiedniej poradni zdrowia lub zespołu leczenia środowiskowego. Zaświadczenie musi zawierać informacje dotyczące rozpoznania choroby Alzheimera wraz z określeniem jednostki chorobowej.

Osoby zainteresowane otrzymaniem „Bonu Opiekuńczego: Alzheimer 75” muszą również wypełnić anonimową ankietę, której celem jest rozpoznanie sytuacji osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Uzyskane w ten sposób dane w przyszłości zostaną wykorzystane w celu przygotowania przez Miasto programów wsparcia dla osób starszych oraz ich opiekunów.


Źródło: Urząd Miasta Szczecin