Zwiększa się liczba azjatyckich uczelni wyższych, z którymi UMB podpisał umowę bilateralną o współpracy. 2 grudnia 2019 r. UMB podpisał pierwszą umowę z uczelnią medyczną z Iranu - Shiraz University of Medical Sciences (SUMS). Jest to jednocześnie trzynasta umowa bilateralna podpisana w 2019 r. Wynegocjowane warunki współpracy dotyczą różnych obszarów, począwszy od wymiany studenckiej i akademickiej po wspólne badania i publikacje.

Zgodnie z treścią umowy, sugerowane obszary współpracy mogą obejmować:

  • wspólną i/lub wielostronną działalność naukową, uczestnictwo w różnych projektach, w szczególności w projektach Erasmus Plus, w tym Wspólnych Studiów Magisterskich Erasmus Mundus;
  • wymianę nauczycieli akademickich, naukowców, studentów studiów przeddyplomowych (licencjackich lub równoważnych) i podyplomowych (magisterskich i doktoranckich), kadry administracyjnej w celu nauczania, wygłaszania wykładów, prowadzenia wspólnych seminariów i warsztatów szkoleniowych, badań i innych wspólnych działań;
  • współpracę w zakresie wspólnych badań, dążących do publikacji wyników naukowych w odpowiednich czasopismach naukowych;
  • wymianę informacji pomiędzy stronami odnośnie strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego;
  • współpracę w innych obszarach nie wymienionych w tym porozumieniu, jeżeli będzie ona uznana jako akceptowalna i korzystna dla obu stron.

Umowa obowiązuje przez okres 5 lat, tj. do 2 grudnia 2024 r.

>>>ZOBACZ TEŻ: USK w Białymstoku realizuje ministerialny program leczenia udarów

Shiraz University of Medical Sciences została założona w 1946 r. Liczba studentów we wszystkich 17 szkołach (wydziałach) wynosi około 10 000, a na uczelni zatrudnionych jest ponad 900 wykładowców. Uczelnia ma podpisanych kilkanaście umów bilateralnych, w tym z europejskimi uniwersytetami tj. Uniwersytet w Heidelbergu, University of Duisburg-Essen, Uniwersytet Turyński, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie.

Uczelnia nie tylko zajmuje się edukacją studentów, ale również zarządza wszystkimi szpitalami i klinikami państwowymi w ostanie (prowincji) Fars, w południowym Iranie. Pod kontrolą SUMS znajduje się: 63 centrów badawczych oraz 41 publicznych szpitali. Prywatny sektor opieki zdrowotnej w tej prowincji również znajduje się pod kontrolą tego uniwersytetu.

Uczelnia jest uważana przez Irańskie Ministerstwo Zdrowia, Leczenia i Edukacji Medycznej za główne centrum badawcze w czterech obszarach: transplantacje wątroby, immunologia kliniczna, mikrobiologia kliniczna oraz zaawansowane techniki nauczania elektronicznego. SUMS specjalizuje się m.in. w transplantacji organów, implantach ślimakowych, angiografii sercowo-naczyniowej, angiografii wątrobowej, radioterapii i chemioterapii onkologicznej, chirurgii okulistycznej, ortopedycznej, płodu, operacji na sercu. Uczelnia oferuje wiele kierunków medycznych na poziomie licencjackim (undergraduate) tj. lekarski, dentystyczny, farmacja, położnictwo, pielęgniarstwo oraz liczne programy studiów magisterskich (Msc) i doktoranckich (PhD).


Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku