2 sierpnia 2018 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego podpisana została umowa pomiędzy CMKP, reprezentowanym przez prof. Ryszarda Gellerta, a Centrum Medycznym „Żelazna” Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa, dr Wojciecha Puzynę i mgr Agnieszkę Łydę, członka Zarządu, o uruchomieniu I Kliniki Położnictwa i Ginekologii CMKP.

Zawarcie umowy jest następstwem podpisanej 1 grudnia 2017 r. umowy pomiędzy CMKP a CMŻ o współpracy na rzecz podniesienia jakości opieki położniczej i ginekologicznej nad pacjentkami i małymi pacjentami Centrum Medycznego „Żelazna”.

Dyrektorzy obydwu placówek podpisali umowę o udostępnienie na rzecz Kliniki CMKP Oddziałów: Położniczych, Ginekologicznego , Neonatologicznego i Bloku Operacyjnego. Klinika będzie prowadzić działalność dydaktyczną i naukową oraz kształcenie podyplomowe w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Intencją CMKP i CMŻ jest stworzenie ośrodka gwarantującego najwyższą jakość, fachowość i aktualność dydaktyki medycznej oraz świadczeń zdrowotnych, których gwarantem będzie znakomite zaplecze i unikatowa kadra naukowo-dydaktyczna.


Źródło: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego