11-12 marca 2022r. Katowice lub on-line

Kongres Forum Pediatrii Praktycznej Cztery Pory Roku to Kongres z wieloletnią tradycją. Kongres podzielony jest na 4 sesje naukowe: wiosna, lato, jesień, zima.

Kongres przeznaczony jest dla lekarzy praktyków – pediatrów. Wykłady zostaną wygłoszone przez najlepszych specjalistów, którzy przedstawią schematy postępowania na przykładach z własnej praktyki lekarskiej.

Szczegóły >> kongres-forumpediatrii.pl