16 stycznia w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe poświęcone zagadnieniu nierówności w zdrowiu.

- Ograniczanie nierówności w zdrowiu wymaga podejmowania skoordynowanych działań oraz inicjatyw, dlatego cieszę się że przyjęli Państwo moje zaproszenie do prac w tym niezmiernie ważnym i istotnym temacie – powiedział podczas powitania Rzecznik Praw Pacjenta.

Celem projektu jest wypracowanie systemowych rekomendacji w temacie nierówności w zdrowiu mających wpływ na prawidłową realizacje praw pacjenta, a zatem w szczególności w aspekcie analiz sygnałów przekazywanych do Rzecznika. Podczas interdyscyplinarnych spotkań i warsztatów planowane jest omówienie poszczególnych zagadnień, dotyczących społecznych i prawnych czynników warunkujących nierówności w odniesieniu do prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych i informacji.

- Chciałbym aby podstawą do poszukiwania nierówności w zdrowiu, oprócz analiz badawczych i danych statystycznych, były również sygnały pacjentów, ich rodzin oraz opiekunów docierające do mojego urzędu. Uważam, że prowadzenie analizy nierówności w zdrowiu, w oparciu o ten materiał może doprowadzić nas do ciekawych wniosków i pozwoli na uchwycenie spojrzenia obywatela – podkreślił Bartłomiej Chmielowiec

W związku z pracami w ramach projektu przewiduje się możliwość zgłaszania problemów, spostrzeżeń i uwag w kwestii tworzenia dokumentu. W związku z powyższym wszelkie uwagi dotyczące materii prac w ramach projektu proszę przesyłać na adres: kancelaria@rpp.gov.pl

Zakończenie projektu nastąpi w 2021 roku.


Źródło: Biuro RPP