Budynek biurowo-laboratoryjny Instytutu Matki i Dziecka oraz pawilon nr 10 Szpitala Wolskiego już wkrótce przejdą termomodernizację - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Po remoncie, w pawilonie będą leczeni pacjenci Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 6,2 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.

Umowy w tej sprawie podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci. W spotkaniu wziął udział Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, przewodniczący sejmikowej komisji zdrowia i kultury fizycznej.

Energooszczędnie w Instytucie Matki i Dziecka

Fundusze europejskie umożliwią przeprowadzenie remontu w budynku C. Zakres prac obejmie m.in. ocieplenie ściany zewnętrznej i podłogi w piwnicy oraz ściany zewnętrznej przy gruncie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Budynek zostanie też rozbudowany o dodatkowe pomieszczenia. Kolejne prace to modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych. W planach jest także wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED. Całkowita wartość projektu to 4 705 764,81 zł, z czego 2 275 132, 70 zł to dofinansowanie z UE.

Remont pawilonu nr 10 w Szpitalu Wolskim w Warszawie

Już niedługo Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Wolskim zostaną zlokalizowane w wyremontowanym pawilonie. Przyznane środki europejskie umożliwią termomodernizację budynku. Zaplanowane działania to: ocieplenie i remont dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian i podłóg w piwnicy, a także wymiana starych okien i drzwi zewnętrznych. Instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna oraz elektryczne, zostaną wymienione. W budynku bedą zainstalowane baterie energooszczędne oraz instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Dodatkowo na dachu sąsiedniego pawilonu zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne. Całkowita wartość projektu to 7 026 903, 09 zł, z czego 3 999 999,99 zł to dofinansowanie z UE.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego