W piątek (13 maja) odbyło się uroczyste otwarcie nowej części Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej UCK WUM. Gospodarzem uroczystości był prof. Piotr Pruszczyk kierownik rozbudowanej kliniki i Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM, a gośćmi m.in. przedstawiciel MEiN, prezes NFZ i władze WUM.

Nowe skrzydło to efekt drugiego etapu remontu i rozbudowy ponad 100-letniego budynku kliniki, którego celem było stworzenie nowocześnie wyposażonej pracowni elektrofizjologii. Przeprowadza się tutaj diagnostykę zaburzeń rytmu serca, wykonuje zaawansowane procedury ablacyjne oraz implantację pełnego zakresu urządzeń wszczepialnych. W ramach rozbudowy w klinice została również zwiększona liczba łóżek oraz unowocześniono inne pracownie.

Inwestycja została wykonana w ramach projektu realizowanego od 2014 r. „Specjalistyczna Kardiologia w Szpitalu klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”. Była możliwa dzięki środkom uzyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Zdrowia, a także dzięki wsparciu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz WUM.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny