Nowoczesne pracownie i laboratoria, wybitni specjaliści, wysoki standard usług, a także bogata historia – tym wszystkim może się poszczycić najstarsza placówka medyczna o profilu zakaźnym w Polsce – Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, która ma już 135 lat.

Początki Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, dawniej szpitala im. św. Stanisława, sięgają II poł. XIX w. Placówka została powołana dekretem cara Mikołaja I w 1881 r. do zwalczania groźnych epidemii. Dziś jest czołowym ośrodkiem medycznym w zakresie chorób zakaźnych nie tylko w kraju, ale i Europie. Zatrudnia 444 pracowników i dysponuje 246 łóżkami.

W szpitalu działa 8 oddziałów zakaźnych, w tym 3 kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza dla pacjentów z infekcją HIV, Poradnia Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych wraz z Certyfikowanym Centrum Medycyny Podróży. Szpital dysponuje również najnowocześniejszymi w kraju Centralnym Laboratorium Analitycznym i Pracownią Diagnostyki Molekularnej. Funkcjonuje tu także unikalny w Europie, 15-łóżkowy oddział dla zakażonych HIV z uzależnieniem od opiatów, który oprócz leczenia substytucyjnego zapewnia opiekę psychoterapeutyczną i socjalną.

– Największą wartością szpitala jest zespół pracowników – oni tworzą oblicze placówki. Dotyczy to zarówno wybitnych specjalistów w dziedzinie medycyny, jak i pozostałych pracowników wspierających proces leczenia chorych – mówi Agnieszka Kujawska-Misiąg, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.

Szpital stanowi istotne ogniwo w systemie zabezpieczenia Mazowsza na wypadek pojawienia się w regionie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych chorób. Dysponuje zarówno sprzętem, pomieszczeniami, jak i laboratorium – niezbędnymi w takich sytuacjach. Fachową pomocą służy również wysoko wykwalifikowany zespół lekarsko-pielęgniarski. Kadra cały czas poszerza swoje umiejętności, ale również kształci innych na wypadek takich zdarzeń.

Placówka zajmuje się także działalnością edukacyjną. Prowadzone są tu badania kliniczne nad nowymi cząsteczkami leków, a specjaliści medyczni opracowują standardy diagnostyczno-lecznicze dla wielu chorób infekcyjnych. Ponadto w szpitalu odbywają się szkolenia studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz słuchaczy studiów pomaturalnych dla techników-analityków. W 1991 r. szpital został przemianowany na Wojewódzki Szpital Zakaźny. Przez ostatnie 20 lat samorząd Mazowsza na inwestycje w tej placówce przeznaczył blisko 29 mln zł.

Z okazji jubileuszu 3 osoby otrzymały Medale Pamiątkowe „Pro Masovia”. To forma uhonorowania ciężkiej pracy na rzecz placówki i pacjentów. Medale przyznano: Agnieszce Kujawskiej-Misiąg, Hannie Urszuli Czeszko-Paprockiej, dr n. med. Grażynie Elżbiecie Cholewińskiej-Szymańskiej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego