W nowym trzykondygnacyjnym budynku, który powstał na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie znajduje się blok operacyjny. Na parter obiektu przeniesiono Oddział kardiologii i angiologii interwencyjnej oraz Oddział kardiochirurgii, które tworzą Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń. Kupiono też nowoczesny sprzęt m.in.: angiografy, aparaty do pozaustrojowej hemofiltracji i sterylizatory parowe. To największa inwestycja w historii szpitala. Jej koszt to ponad 132 mln zł.

Nowy budynek otwarto 20 czerwca 2022 r. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: marszałek Mieczysław Struk, wiceprzewodnicząca sejmiku Hanna Zych-Cisoń, prezes spółki Szpitale Pomorskie Jolanta Sobierańska-Grenda i wiceprezes Andrzej Zieleniewski. Przypomnijmy, że wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 29 maja 2020 r. Inwestycja była realizowana od 2019 r. do 2022 r.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, właśnie otwarty budynek szpitala w Wejherowie jest nowoczesny i w pełni wyposażony. Dzięki temu zwiększy się komfort udzielanych pacjentom świadczeń medycznych. Ze zmiany skorzysta też personel, który ma nowe i przestronne pomieszczenia do pracy.

Na parterze obiektu znajdują się dwa przeniesione z innego budynku szpitala oddziały. To 40-łóżkowy Oddział kardiologii i angiologii interwencyjnej wraz z 28-łóżkowym Oddziałem kardiochirurgii. Oddziały te tworzą Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń. W części kardiologicznej są dwie izolatki, dwie sale jednoosobowe i dwie sale dwuosobowe, osiem sal trzyosobowych oraz jedna ośmioosobowa sala intensywnego nadzoru kardiologicznego. W części kardiochirurgicznej pacjenci będą hospitalizowani w jednej dwustanowiskowej separatce, trzech dwuosobowych oraz pięciu trzyosobowych salach. Co ważne, wszystkie sale chorych mają łazienki.

Ponadto, na tym poziomie znajdują się m.in.: gabinety diagnostyczno-zabiegowe, trzy sale angiografii, pokoje: ordynatorów, lekarzy i pielęgniarek oraz socjalne, łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych i sala rehabilitacji kardiologicznej.

Na pierwszym piętrze budynku zaplanowano 7-salowy blok operacyjny, z jedną salą kardiologiczną hemodynamiki. Salę tę wyposażono w stojący angiograf oraz przygotowano miejsce dla robota chirurgicznego. W centralnej części bloku operacyjnego znajduje się stanowisko koordynatora wraz z monitorem wyświetlającym harmonogram operacji. Poza salami operacyjnymi zlokalizowano też sale poznieczuleniowe, pomieszczenia dla personelu oraz pooperacyjną salę kardiochirurgiczną. Każda z sal operacyjnych jest przypisana dla konkretnego oddziału. I tak z sali nr 1 korzystać będą pacjenci Oddziału urologicznego oraz pacjentki Oddziału położnictwa i ginekologii. Sala nr 2 przeznaczona będzie dla chorych z Oddziału chirurgii dziecięcej oraz Oddziału położnictwa i ginekologii, a sala nr 3 dla hospitalizowanych na Oddziale chirurgii ogólnej. Sala nr 4 jest salą hemodynamiki dedykowaną Oddziałom kardiologii i chirurgii ogólnej. W sali nr 5 odbywać się będą zabiegi pacjentów z Oddziału kardiochirurgii, natomiast w salach nr 6 i 7 operowani będą pacjenci z Oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Na I piętrze utworzono również 19-stanowiskową część poznieczuleniową. Znajdują się w niej 9-łóżkowa część kardiochirurgiczna (w tym izolatka) oraz sala dla dorosłych, 2-osobowa sala dla dzieci i separatka. Natomiast w przyziemiu budynku działają: Zakład Serologii Transfuzjologicznej (Bank Krwi), Centralna Sterylizatornia oraz Zakład Patologii i Prosektorium. W działającym tam laboratorium wykonuje się badania: histopatologiczne, śródoperacyjne cytologiczne i immunohistochemiczne. Dodatkowo wybudowano łącznik zapewniający komunikację z istniejącym budynkiem szpitala. Zamontowano też windy oraz zagospodarowano teren wokół budynku.

W ramach projektu kupiono także wyposażenie m.in.: trzy angiografy, dwa aparaty do pozaustrojowej hemofiltracji, trzy sterylizatory parowe, aparat RTG przyłożony mobilny, trzy RTG ramię C mobilne i system zarządzania obrazem, system telemetrii, systemy wideomonitoringu pacjenta.

Koszt inwestycji

Projekt, budowa i wyposażenie szpitala kosztowały ponad 132 mln zł, z czego ponad 60 mln zł przekazał samorząd województwa pomorskiego, ponad 60 mln zł pochodziło ze środków unijnych, prawie 8 mln zł z budżetu państwa, a ponad 4 mln zł dołożyła spółka Szpitale Pomorskie. Ponadto, w trakcie realizacji inwestycji podpisano aneks zwiększający wartość projektu o prawie 12 mln zł. Z tej kwoty szpital w Wejherowie otrzymał prawie 5 mln zł, a Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku prawie 7 mln zł. Dodatkowe środki zostały przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19. Chodziło głównie o zakup wyposażenia, urządzeń oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | Dorota Kulka