Starania NIL dały efekt, przepis obligujący niemal wszystkie placówki mające umowę z NFZ do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 - poinformował Andrzej Matyja, Prezes NRL.

Informację taką podał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podczas XIV Forum Rynku Zdrowia. Wykreślenie tego obowiązku nie oznacza jednak, że odwołany został proces cyfryzacji opieki zdrowotnej w placówkach ambulatoryjnych.

"Zważyć w szczególności należy na art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, przewidujący obowiązek zgłoszenia gotowości podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych: nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. – w odniesieniu do recept oraz nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. – w odniesieniu do skierowań" – wskazał Andrzej Matyja.

23 października uczestniczący w debacie o e-zdrowiu Podsekretarz Stanu w MZ minister Janusz Cieszyński publicznie powiadomił o podjętej w Ministerstwie Zdrowia decyzji nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, polegającej na wykreśleniu przepisu par.10a. Przepis ten miał wejść w życie 1 stycznia 2019 r. i obligował wszystkie niemal placówki mające umowę z NFZ do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Samorząd lekarski apelował o to od wielu miesięcy, a składający tę publiczną deklarację minister nie ukrywał, że stanowi ona przychylenie się resortu zdrowia do stanowiska Naczelnej Izby Lekarskiej.

NRL przyjęła tę decyzję z zadowoleniem.


Więcej: nil.org.pl