Warszawa, dnia 25.06.2021

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

Amiodaron Hameln (Amiodaroni hydrochloridum), 50 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
numer serii: 047502A, termin ważności:11.2022
podmiot odpowiedzialny:hameln pharma gmbh, Inselstraße 1, 31787 Hameln, Niemcy.

Pobierz komunikat jako PDF