Warszawa, dnia 18.10.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju kilka serii produktu leczniczego Avonex (Interferonum beta-1a), roztwór do wstrzykiwań, 30 ug/0,5 ml (6 mln j.m.), wielkość opakowania 4 ampułko-strzykawki:

numer serii: 1423235, data ważności: 31.10.2020;
numer serii: 1423343, data ważności: 31.10.2020.

podmiot odpowiedzialny: Biogen Netherlands B.V.,Holandia.