Warszawa, dnia 16.11.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Etopiryna Extra (Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum), (250 mg + 200 mg +50 mg), tabletki, podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.


Wycofana seria: 11116, data ważności: 30.11.2019