Warszawa, dnia 21.12.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Hepa-Merz (Ornithini aspartas), 5 g/ 10 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, seria: 711121, data ważności: 10.2020, podmiot odpowiedzialny: Merz Pharmaceuticals GmbH (Niemcy).