Warszawa, dnia 17.06.2020

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju oraz czasowym zakazie wprowadzania do obrotu leku Uromaste (Fosfomycinum), grantula do sporządzania roztworu doustnego, 2 g

wszystkie serie,

podmiot odpowiedzialny: Labiana Pharmaceuticals, S.L.U., Hiszpania

Pobierz komunikat jako PDF