Warszawa, dnia 06.11.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię leku Lakcid forte, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, minimum 10 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus,

nr serii: 01518, data ważności: 12.2019

podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.