Warszawa, dnia 17.08.2018

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju 5 serii produktu leczniczego NuTRIflex Lipid special, emulsja do infuzji, 2500 ml oraz jednej serii NuTRIflex Omega special emulsja do infuzji, 2500 ml, podmiot odpowiedzialny: B. Braun Melsungen AG


Wycofane serie:

NuTRIflex Lipid special:

- 164158051, data ważności 09.2018

- 165148051, data ważności 11.2018

- 170648051, data ważności 01.2019

- 171738052, data ważności 03.2019

- 172618052, data ważności 05.2019


NuTRIflex Omega special:

- 170838051, data ważności 01.2019