Warszawa, dnia 05.11.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie leku NuTRIflex Omega special, emulsja do infuzji, 5 worków po 625 ml; NuTRIflex Omega special, emulsja do infuzji, 5 worków po 1250 ml; NuTRIflex Omega special, emulsja do infuzji, 5 worków po 1875 ml; oraz NuTRIflex Omega plus, emulsja do infuzji, 5 worków po 1250 ml; NuTRIflex Omega plus, emulsja do infuzji, 5 worków po 1875 ml; NuTRIflex Omega plus, emulsja do infuzji, 5 worków po 2500 ml.

Podmiot odpowiedzialny: B.Braun Melsungen AG.