Warszawa, dnia 19.10.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Physioneal 40 z glukozą 2,27 procenta w/v 22,7 mg/ml (Produkt złożony), roztwór do dializy otrzewnowej, podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska Sp. z o.o.Wycofana seria: 17F17G72, data ważności: 05.2019