Warszawa, dnia 29.10.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie leku Ranimax Teva, tabletki powlekane 150 mg

podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.