Warszawa, dnia 19.07.2022

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego: Vitaminum C Teva (Acidum ascorbicum) roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml

numer serii: X05459A, termin ważności: 03.2023

podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie